Udělejte si Ajurvédsky test pro zdraví vašich očí a celého těla | Oční Terapie

Ajurvéda - dóša test

Pokud řešíte dlouhodobé problémy s očima a bojíte se, že jednoho dne o zrak příjdete, je zde cesta.

Přidejte se k těm, kterým tento prastarý systém péče o zdraví pomáhá udržovat zdraví a vyvažovat škodlivé vlivy prostředí, špatné návyky, negativní myšlení a prožívání. Naučí vás jak se vyrovnat s nepřízní i s množstvím věcí ve vašem nitru.

Ukáže vám jak to máte teď a jak to vypadá, když je to ideálně pro vás. Výjimečné na tom je, že plně respektuje vaši individualitu a nenabízí vám instantní řešení jak to dělá západní medicína, mnoho diet a terapií, kde se na vás koukají jako na další krátkozraké oči :) 

Jednoduše se otestujte a zjistěte zajímavé informace o sobě.

 

Ajurvédsky test

pro zdraví očí a celého těla

Tento test je vybrán z Ajurvédské medicíny.  Ajurvédská medicína =  Ayur – život, dlouhověkost, Veda – věda, vědění Ajurvéda – věda o životě

Ajurvéda je 5000 let stará medicína těla a mysli. Ajurvéda je nejstarší zachovalý systém léčby na světě skládající se z unikátního systému výživy, bylinné terapie, relaxace, jógy, meditace, různých procedur včetně masáží, detoxikace a regenerace organizmu, aromaterapie a terapie barvami. 
 
Zabývá se podrobně nejen léčbou, ale i prevencí nemocí, dlouhověkostí. Od roku 1982 je uznána Světovou zdravotnickou organizací za účinný medicínský systém.
 
Hlavním principem Ajurvédy je život v souladu s osobní konstitucí a s přírodními zákony. Ajurvéda je holistickou vědou, zabývá se celým člověkem. Nezaměřuje se na potlačování příznaků, ale hledá a léčí příčinu nemocí. Směřuje k zachování rovnováhy energie v těle, nejdůležitější podmínky zdraví. Podle konstituce, životních podmínek, ročního období doporučuje Ajurvéda individuálně založenou stravu, celkovou životosprávu, dechová a jiná cvičení, bylinné přípravky a procedury.

Individuální konstituce

Podle Ajurvédy je člověk složen z pěti elementů, tří životních energií -principů (dóša), sedmi tkání (dhatus) a množství kanálů (šrotas). Z těchto pěti prvků - vzduch, prostor, oheň, voda a země – vždy dva elementy tvoří základ tří dóš. Dóšy nazýváme podle původních slov ze sanskrtu, Váta, Pitta a Kapha. Dóši, tři principy prostupují celou přírodou.
 
Váta je energie pohybu, Pitta vyjadřuje metabolismus a Kapha odpovídá principu hmoty a struktury. Tyto energie se nacházejí v každém z nás, jen u každého jedince jsou v jiném poměru. Každý z nás má unikátní strukturu energie a proto je každý člověk tak jedinečný. Kombinace těchto tří dóš vytváří naši konstituci, neboli metabolický typ. Proto platí, že co jednomu pomáhá může druhému vyloženě škodit. 
 
Přestože vata, pitta a kapha jsou vyjádřením universálního přírodního principu, jejich množství se liší v těle každého jedince. Záleží to na individuální kombinaci těchto elementů u každé osoby, jež je daná v momentě narození. Tento poměr určuje konstituci člověka. Může se lišit konstituce fyzická a psychická. 
 

Váta reprezentuje pravzor pohybu​

Z hlediska těla to znamená, že ovládá všechny pohyby v těle. Krevní oběh, cirkulaci všech tělných těkutin včetně vylučování ale také ovládá mrkání očí a kinetiku, tedy i práci svalů. 
Má na starosti katabolické procesy, které řídí např. hubnutí.
Z hlediska psychiky má na starost veškeré pohyby mysli, myšlení. 
 
Váta -pohyb, rychlost, změna, myšlení - Ajurvédsky test Oční Terapie

Pitta reprezentuje pravzor transformace​

Z hlediska těla představuje katalyzátor veškerých změn. Transformace v těle znamená trávení a zažívání, kdy se živiny přijaté v jídle proměňují díky vnitřním procesům na stavební prvky těla. Udržuje tělní teplotu. Pokud trpíte zimomřivostí třeba studenými nohami, je to signál nedostatečné pitty. 
Z hlediska psychiky má pod svou taktovkou emoce, tužby a vnitřní formy motivace. Tedy pokud se neumíte vnitřně motivovat, potřebujete do svého života přidat prvky pitty a víc se naladit k tomuto ohnivému principu. 
 
Pitta -transformace, vnitřní oheň, proměna - Ajurvédsky test Oční Terapie
 

Kapha reprezentuje pravzor struktury, organizace, stálosti a růstu hmoty​

Z hlediska těla představuje hmotu těla, veškeré buňky, orgány, tkáně. Je také hybnou silou růstu, stabilní základnou, bez které žádný růst nemůže nastat.
Z psychologického pohledu má na starost touhy člověka po řádu, dostatku, stabilitě. 
 
Kapha - hmota, struktura, růst, stálost - Ajurvédsky test Oční Terapie
 

Jak stanovíte svou kon​stituci? 

Vyzkoušejte orientační dóša test. Má se dělat minimálně 2x. Jednou z hlediska současné situace, tak jak to je teď. A po druhé z hlediska toho, kdy jste se cítili nejlépe po všech stránkách, v pevném dokonalém zdraví. Výsledek prvního testu a výsledek druhého testu si zapište. Pomůže vám efektivně nastavit životní procesy a návyky k vašemu individuálnímu zdraví. 

 

Mentální profil

                    
  

Váta (Vítr)

Pitta (Žluč)

Kapha (Hlen)

Temperament     nervózní, bojácný     podrážděný, zlostný nebo netrpělivý     pohodový, sentimentální, spokojený 
Rozhodování     obtížné     rychlé, s jasným cílem     pomalé , též v činnosti 
Utrácení peněz     rychlé     na luxus     šetřivost 
Názory      radikální , měnící se     jasně určené a zaměřené na cíle, vůdčí typ     loajální ,stálá, konzervativní 
Mentální aktivita     Rychlé myšlení, neklid     Bystré myšlení, agresivita     Stabilita, vyrovnanost, stálost, klid 
Pamět     Především krátkodobá, rychle se učí, všímavá, rychle zapomíná     Všeobecně dobrá paměť, bystrá , rychlá     Především dlouhodobá, pomalu se učí, nezapomíná 
Myšlenky     Nestálé, mění se     Poměrně stálé     Stálé 
Koncentrace     Dovede se koncentrovat jen krátce     Velice dobrá schopnost koncentrace     Dovede se koncentrovat po dlouhou dobu 
Schopnost chápání     Chápe velmi rychle     Průměrná schopnost chápání     Chápe pomaleji 
Sny     Běhání, skákání, létání, strach     Temperamentní a vášnivé sny, někdy bojovné     Sny o vodě, oblacích, romantické a o vztazích 
Spánek     Lehký, přerušovaný, sklon k nespavosti     Tvrdý, středně dlouhý, usíná a vstává bez obtíží     Tvrdý, těžký, dlouhý, hluboký 
Mluva     Rychlá, někdy vynechává slova, povídavost, nerozhodná     Rychlá, jasná, rázná, inteligentní, přiměřená, přesvědčující, konfliktní     Pomalá, zřetelná, příjemná, stálá,  tichá 
Hlas     Vysoký     Normální, nijak výrazný     Spíše nízký nebo hluboký 
                    

Profil chování

                    
     

Váta

 

Pitta

 

Kapha

Jídlo     Jí rychle     Jí normálně     Jí velmi pomalu 
Hlad     Nepravidelný     Pravidelná potřeba jídla, nemůže přeskočit jídlo jinak je podrážděný     Nevadí, když vynechá jídlo nebo nějakou dobu nejí 
Jídlo a pití     Preferuje teplé     Preferuje studené     Preferuje suché a teplé 
Dosahování cílů     Kvůli rozptýlené koncentraci a těkavé mysli může být dosažení cílů obtížné     Jasně se zaměří na cíl a jde za ním, dokud ho nedosáhne     Za cílem jde pomalu, ale vytrvale 
Dárcovství (např. na charitu)     Daruje menší obnosy     Buď nedá nic nebo daruje větší obnos, nedává moc často     Obdarovává pravidelně a štědře 
Vztahy     Má mnoho známých a přátel, ale vztahy s nimi jsou spíše povrchní     Vztahy a emoce prožívá intenzivně, až vášnivě     Má méně přátel, ale vztahy s nimi jsou hluboké a dlouhodobé 
Nejlépe pracuje     Pod dohledem nadřízeného     Samostatně     Ve skupině 
Počasí     Nemá rád chladno     Nemá rád horko     Nemá rád vlhko a chladno 
Když je ve stresu     Snadno se rozruší, ve stresu jedná zmateně     Dobrá tolerance ke stresu, hledá okamžité řešení stresové situace     Rozruší se pomalu, jen tak něco ho z míry nevyvede. Ve stresu mlčí a dělá, že problém nevidí 
Finance     Nešetří si, rychle utrácí     Šetří, ale rád a hodně utrácí     Šetří kde může, doslova si kumuluje peníze 
Přátelství     Spíše krátkodobá přátelství     Samotář, přátelé má v práci     Navazuje dlouhodobá přátelství 
                    

Emocionální profil

                    
     

Váta

 

Pitta

 

Kapha

Nálada     Rychle se mění     Mění se pomalu     Stálá, neměnná 
Na stres reaguje     Strachem     Zlobou     Lhostejností 
Citlivější k     Vlastním pocitům     Není citlivý     Pocitům ostatních 
Když dojde ke konfliktu     Utíká     Bojuje     Snaží se o usmíření 
Vztah s partnerem     Lpí na něm     Žárlí na něj     Vztah je bezpečný a pevný 
Náklonost vyjadřuje     Slovy     Dárky     Doteky 
Když jsou jeho pocity zraněny     Pláče     Hádá se     Stahuje se do ústraní 
Citové trauma způsobuje     Pocity úzkosti     Odmítnutí     Depresi 
Reakce na stres     Snadno se rozruší, ve stresu jedná zmateně     Dobrá tolerance ke stresu, hledá okamžité řešení stresové situace     Rozruší se pomalu, jen tak něco ho z míry nevyvede. Ve stresu mlčí a dělá, že problém nevidí 
Sebevědomí     Plachý     Navenek sebevědomý     Uvnitř sebevědomý 
                    

Fyzický profil

                    
     

Váta

 

Pitta

 

Kapha

Tělesný typ, postava     hubený, vysoká či malá-nízká     střední     mohutnější, masivní 
Kostra     lehká, vystupující kosti     střední     těžká, sklon k obezitě 
Kůže     tenká, suchá, chladná, praskliny     teplá, vlhká, růžová, často  s akne a mateřskými znaménky     silnější, bílá, mastná, hladká a jemná 
Zbarvení pokožky     Spíše tmavá     Růžová, červená     Světlá, bledá, bílá 
Nehty na rukou     malé, suché,lámající nebo křehké, často se záryvy     jemné, růžové, střední     široké, bílé, silné 
Množství vlasů     Průměrné množství     Řídké vlasy     Husté vlasy 
Typ vlasů     Suché     Normální     Mastné 
Barva vlasů     Světle hnědá     Zrzavá/Kaštanová     Tmavě hnědá/Černá 
Povrch těla (teplota)     Studené ruce, nohy     Teplý     Studený 
Pocení     menší či přiměřené, bez zápachu     ve větší míře, se zápachem      mírné, chladné s příjemným zápachem 
Oči     Malé     Střední     Velké 
Oční bělmo     Zbarvené do modra nebo do hněda     Zbarvené do žluta nebo do červena     Lesklé, bílé 
Velikost zubů     Hodně malé nebo hodně velké     Malé až střední     Střední až velké 
Čelo     nízké s drobnými vráskami     střední, hluboké vrásky     vysoké, široké 
Váha     Hubený, těžko nabírá. Váta nerovnováha má tendenci k obezitě, hlavně u žen kvůli emociálním potížím.     Normální váha, tloustne jen když se přejídá     Těžší, snadno nabírá 
Vylučování     Stolice je suchá, pevná, málo objemná. Sklony k zácpě, plyny     Stolice je častá, měkká až normální, pravidelná, řidší, průjmy,  tendence k pocitům pálení kolem konečníku či hemeroidům     Vylučování pravidelné, stolice je objemná, hustá, pomalá, často s hlenem 
Moč     bezbarvá, menší množství     žlutá, načervenalá, tendence k pálení díky vyšší kyselosti     mléčná 
Klidový puls     Muži 70-90     Muži 60-70     Muži 50-60 
   Ženy 80-100     Ženy 70-80     Ženy 60-70 
Žíly a šlachy     Hodně vystupují     Vystupují částečně     Nevystupují, jsou dobře kryté 
                    

Fitness profil

                    
     

Váta

 

Pitta

 

Kapha

Tolerance k fyzické zátěži     Nízká     Střední     Vysoká 
Výdrž     Dobrá     Velmi dobrá     Výborná 
Síla     Dobrá     Nadprůměrná     Výborná 
Rychlost     Velmi dobrá     Dobrá     Nepříliš rychlý 
Soutěživost     Nesnáší tlak, který soutěžení provází     Rád soutěží, umí se zaměřit na cíl a bojovat za jeho dosažení     Snadno se vypořádává se stresem, který soutěžení doprovází 
Rychlost chůze     Rychlá     Průměrná     Pomalá, ale vytrvalá 
Běhá jako     Jelen     Tygr     Medvěd 
Tělesná konstituce     Hubený, vysoká či malá-nízká postava, lehká kostra, vystupující kosti     Střední postava     Mohutnější, masivní postava, těžké kosti, sklon k obezitě 
Reakce     Rychlé     Průměrné     Pomalé 

  Celkem

 

VATA

 

PITTA

 

KAPHA

 

Pokud vás zajímá co s vašim výsledkem, napište mi je mailem nebo se rovnou přihlašte do online kurzu Oční Terapie, kde vám za 6 týdnů pomohu nastolit rovnováhu a uklidit všechny oblasti života do rovnováhy tak aby jste udržovali zdraví a směřovali vždy ke zdraví. 

Tento test je dobré opakovat častěji, zejména pokud řešíte jakoukoliv zdravotní nerovnováhu. Tím jak měníte některé věci, budou se měnit i některé vaše postoje a je dobré vědět kam a jak jste se posunuli.